Tải về

Kho ứng dụng ICAR Appstore:

Habana Appstore là ứng dụng quản lý tất cả phần mềm do Habana phát triển hoặc hỗ trợ. Để cài đặt lần đầu, xin vui lòng tải về tại link sau: Habana iOS/ Habana Android

Các ứng dụng có thể cài đặt và cập nhật trên Habana như sau:

Tên sản phẩmNội dungBản cập nhậtLink downloadNgày phát hành
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022
Webvision A28Bản update Firmware cải thiện lỗi nhận dạng biển báo giao thông1.07.12Fshare26/11/2022